Veřejný přístup | Přihlásit
Město Český Brod
PROGRAM
5. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne Jun 12, 2023
link linkVideo záznam: url odkaz

1. Schválení závěrečného účtu města Český Brod za rok 2022    
Tomáš Klinecký
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_01.pdf ]

2. Schválení účetní závěrky města Český Brod za rok 2022    
Tomáš Klinecký
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_02.pdf ]

3. Schválení návrhu dodatku ke smlouvě o debetním čerpání ze základního účtu města Český Brod    
Tomáš Klinecký
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_03.pdf ]

4. Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2023    
Tomáš Klinecký
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_04.pdf ]

5. Schválení návrhu dodatku č. 1 smlouvy na dopravní obslužnost    
Tomáš Klinecký
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_05.pdf ]

6. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro rok 2023    
Tomáš Klinecký
Jana Tůmová
Tisk: [ Tisk_06.pdf ]

7. Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod v roce 2023    
Tomáš Klinecký
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_07.pdf ]

8. Souhlas s přijetím a rozdělením státní finanční podpory z rozpočtu MK ČR Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2023    
Tomáš Klinecký
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_08.pdf ]

9. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky    
Tomáš Klinecký
Olga Žídková
Tisk: [ Tisk_09.pdf ]

10. Prodej části pozemku v k.ú. Český Brod (ČEZ, Žitomířská)    
Tomáš Klinecký
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_10.pdf ]

11. Prodej části pozemku v k.ú. Český Brod (M. B.)    
Tomáš Klinecký
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_11.pdf ]

12. Prodej části pozemku v k.ú. Štolmíř (ČEZ, u vodojemu)    
Tomáš Klinecký
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_12.pdf ]

13. Souhlas s budoucím prodejem a odkupem částí pozemků (F. M.)    
Tomáš Klinecký
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_13.pdf ]

14. Odkup částí pozemků (F. M.)    
Tomáš Klinecký
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_14.pdf ]

15. Odkoupení podílů pozemků v k.ú. Český Brod (S.G.)    
Tomáš Klinecký
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_15.pdf ]

16. Smlouva budoucí kupní na část pozemku v k.ú. Český Brod (royalty enterprise)    
Tomáš Klinecký
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_16.pdf ]

17. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Český Brod, ulice V Chobotě (SŽ)    
Tomáš Klinecký
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_17.pdf ]

18. Pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží    
Tomáš Klinecký
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_18.pdf ]

19. Dotace MMR - Rekonstrukce místní komunikace, ul. K Dolánkám, ul. Rokycanova a ul. Nábřežní    
Tomáš Klinecký
Lucie Tlamichová
Tisk: [ Tisk_19.pdf ]

20. Souhlas s realizací akce v rámci obnovy VH majetku - Výměna vodovodního a kanalizačního řadu, vč. veřejných částí přípojek, komunikace, chodníků a ostatních ploch v ulici Žitomířská    
Tomáš Klinecký
Petr Čermák
Tisk: [ Tisk_20.pdf ]

21. Souhlas s realizací investiční akce "Stavební úpravy stávající budovy ZŠ Žitomířská"    
Tomáš Klinecký
Petr Čermák
Tisk: [ Tisk_21.pdf ]

22. Souhlas s přípravou a realizací projektu "Přestavba prostor Střední školy managementu a grafiky v Liblicích"    
Tomáš Klinecký
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_22.pdf ]

23. Souhlas s investiční akcí - Stavební úpravy čp. 70    
Tomáš Klinecký
Štěpán Korenec
Tisk: [ Tisk_23.pdf ]

24. Souhlas s investiční akcí "Intenzifikace ČOV nad 13 300EO"    
Tomáš Klinecký
Štěpán Korenec
Tisk: [ Tisk_24.pdf ]

25. Chodník / cyklostezka do Přistoupimi    
Markéta Havlíčková
Markéta Havlíčková
Tisk: [ Tisk_25.pdf ]

26. Souhlas s realizací projektu "Digitalizace procesů města Český Brod"    
Jiří Paulů
Tomáš Hor
Tisk: [ Tisk_26.pdf ]

27. Technické standardy pro vodohospodářský majetek města Český Brod - aktualizace 2023    
Tomáš Klinecký
Petr Čermák
Tisk: [ Tisk_27.pdf ]

28. Schválení podnětu č. 28 pro změnu Územního plánu Český Brod    
Markéta Havlíčková
Jan Strnad
Tisk: [ Tisk_28.pdf ]

29. Vydání Změny č. 3 územního plánu Český Brod    
Markéta Havlíčková
Jan Strnad
Tisk: [ Tisk_29.pdf ]

30. Změna přílohy č. 2 - ostatní majetek ke zřizovací listině Střední škola managementu a grafiky p. o.    
Tomáš Klinecký
Blanka Šarochová
Tisk: [ Tisk_30.pdf ]

31. Změna přílohy č. 2 - ostatní majetek ke zřizovací listině Školní jídelna p. o.    
Tomáš Klinecký
Blanka Šarochová
Tisk: [ Tisk_31.pdf ]

32. Zvonice u kostela sv. Gotharda, schválení darovací smlouvy    
Tomáš Klinecký
Tomáš Klinecký
Tisk: [ Tisk_32.pdf ]

33. Stížnost paní E. M. na bývalého starostu města    
Tomáš Klinecký
Pavlína Králová
Tisk: [ Tisk_34.pdf ]

34. Strategický plán rozvoje města Brod 2023-2032    
Tomáš Klinecký
Martina Vlastníková
Tisk: [ Tisk_35.pdf ]

35. Zápis z jednání finančního výboru    
Tomáš Klinecký
Šárka Jedličková
Bez tisku

36. Činnost kontrolního výboru    
Václav Hájek
Iveta Peukerová
Bez tisku