Veřejný přístup | Přihlásit
Město Český Brod
PROGRAM
13. řádné jednání zastupitelstva města, konané dne Sep 30, 2020
link linkVideo záznam: url odkaz

1. Schválení rozpočtového opatření č. 3 k rozpočtu 2020    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_01_Jakub Nekolný_Schválení_rozpočtového_opatření_č._3_k_rozpočtu_2020.pdf ]

2. Nová budova MŠ Kollárova informace o možnosti zajištění PD    
Tomáš Klinecký
Hana Dočkalová
Tisk: [ Tisk_02_Tomáš Klinecký_Nová_budova_MŠ_Kollárova_informace_o_možnosti_zajištění_PD.pdf ]

3. Duplicitní zápis vlastnictví u pozemků v k.ú. Liblice u Českého Brodu (K.H. a M.H.)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_03_Jakub Nekolný_Duplicitní_zápis_vlastnictví_u_pozemků_v_k.ú._Liblice_u_Českého_Brodu_(K.H._a_M.H.).pdf ]

4. Odkup části pozemku a darování části stavby v k.ú. Český Brod (Parkoviště P+R ČD)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_04_Jakub Nekolný_Odkup_části_pozemku_a_darování_části_stavby_v_k.ú._Český_Brod_(Parkoviště_P+R_ČD).pdf ]

5. Předkupní právo podle § 101 (pozemek 690/7 v k.ú. Český Brod)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_05_Jakub Nekolný_Předkupní_právo_podle_§_101_(pozemek_690_7_v_k.ú._Český_Brod).pdf ]

6. Průmyslová ul. - pozemek KN p.č. 479/1 v k.ú. Liblice u Českého Brodu (M. H.)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_06_Jakub Nekolný_Průmyslová_ul._-_pozemek_KN_p.č._479_1_v_k.ú._Liblice_u_Českého_Brodu_(M._H.).pdf ]

7. Průmyslová ul. - pozemek 648/13 v k.ú. Liblice u Českého Brodu (ČRS)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_07_Jakub Nekolný_Průmyslová_ul._-_pozemek_648_13_v_k.ú._Liblice_u_Českého_Brodu_(ČRS).pdf ]

8. Průmyslová ul. - pozemek 648/14 v k.ú. Liblice u Českého Brodu (ÚZSVM)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_08_Jakub Nekolný_Průmyslová_ul._-_pozemek_648_14_v_k.ú._Liblice_u_Českého_Brodu_(ÚZSVM).pdf ]

9. Prodej bytové jednotky č. 1392/4 v ul. Kounická 1392, Český Brod    
Jakub Nekolný
Edita Suchanová
Tisk: [ Tisk_09_Jakub Nekolný_Prodej_bytové_jednotky_č._1392_4_ul._Kounická_1392_Český_Brod.pdf ]

10. Prodej bytové jednotky č. 1392/11 a nebytové jednotky č.1392/14 v ul. Kounická 1392, Český Brod    
Jakub Nekolný
Edita Suchanová
Tisk: [ Tisk_10_Jakub Nekolný_Prodej_bytové_jednotky_č._1392_11_a_nebytové_jednotky_č.1392_14_v_ul._Kounická_1392,_Český_Brod.pdf ]

11. Prodej bytové jednotky č. 1393/20 v ul. Kounická 1393, Český Brod    
Jakub Nekolný
Edita Suchanová
Tisk: [ Tisk_11_Jakub Nekolný_Prodej_bytové_jednotky_č._1393_20_v_ul._Kounická_1393,Český_Brod.pdf ]

12. Dodatek č. 1 - Dohoda o narovnání s Nemocnicí Český Brod s.r.o. - podhledy    
Jakub Nekolný
Hana Dočkalová
Tisk: [ Tisk_12_Jakub Nekolný_Dodatek_č._1_-_Dohoda_o_narovnání_s_Nemocnicí_Český_Brod_s.r.o._-_podhledy.pdf ]

13. Uzavření koncesní smlouvy - Provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod    
Jakub Nekolný
Hana Dočkalová
Tisk: [ Tisk_13_Jakub Nekolný_Uzavření_koncesní_smlouvy_-_Provozování_vodovodů_a_kanalizací_v_majetku_města_Český_Brod.pdf ]

14. Dotace na VHI - Intenzifikace ČOV Český Brod    
Jakub Nekolný
Petr Čermák
Tisk: [ Tisk_14_Jakub Nekolný_Dotace_na_VHI_-_Intenzifikace_ČOV_Český_Brod.pdf ]

15. Souhlas s realizací stavebních úprav vstupních prostor v čp. 56, budova MěÚ Český Brod    
Jakub Nekolný
Petr Kostkan
Tisk: [ Tisk_15_Jakub Nekolný_Souhlas_s_realizací_stavebních_úprav_vstupních_prostor_v_čp._56,_budova_MěÚ_Český_Brod.pdf ]

16. Souhlas s pokračováním přípavy investiční akce "Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod"    
Tomáš Klinecký
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_16_Tomáš Klinecký_Souhlas_s_pokračováním_přípavy_investiční_akce__Okružní_křižovatka_-_ul._Jana_Kouly,_Zborovská,_Král.pdf ]

17. Souhlas s realizací projektů podpořených z programu IROP - Bezpečnost prostřednictvím MAS Pošembeří    
Tomáš Klinecký
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_17_Tomáš Klinecký_Souhlas_s_realizací_projektů_podpořených_z_programu_IROP_-_Bezpečnost_prostřednictvím_MAS_Pošembeří.pdf ]

18. Souhlas s realizací projektu Úsekové měření a měření okamžité rychlosti na silnici I/12, k.ú. Český Brod    
Jakub Nekolný
Petr Kostkan
Tisk: [ Tisk_18_Jakub Nekolný_Souhlas_s_realizací_projektu_Úsekové_měření_a_měření_okamžité_rychlosti_na_silnici_I_12,_k.ú._Český_B.pdf ]

19. Souhlas s realizací investiční akce Víceúčelové hřiště ve Štolmíři    
Jakub Nekolný
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_19_Jakub Nekolný_Souhlas_s_realizací_investiční_akce_Víceúčelové_hřiště_ve_Štolmíři.pdf ]

20. Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami"    
Jakub Nekolný
Lucie Tlamichová
Tisk: [ Tisk_20_Jakub Nekolný_Českobrodské_moderní_poradenské_pracoviště_s_navazujícími_vzdělávacími_službami_.pdf ]

21. Rozhodnutí Alej do Klučova    
Jakub Nekolný
Lucie Tlamichová
Tisk: [ Tisk_21_Jakub Nekolný_Rozhodnutí__Alej_do_Klučova.pdf ]

22. Revokace usnesení o rozdělení Státní finanční podpory z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020    
Jakub Nekolný
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_22_Jakub Nekolný_Revokace_usnesení_o_rozdělení_Státní_finanční_podpory_z_programu_regenerace_MPR_a_MPZ_v_roce_2020.pdf ]

23. Výpověď VPS přestupky Kounice    
Jakub Nekolný
Klára Uldrichová
Tisk: [ Tisk_23_Jakub Nekolný_Výpověď_VPS_přestupky_Kounice.pdf ]

24. Výpověď VPS přestupky Bříství    
Jakub Nekolný
Klára Uldrichová
Tisk: [ Tisk_24_Jakub Nekolný_Výpověď_VPS_přestupky_Bříství.pdf ]

25. Výpověď VPS přestupky Vykáň    
Jakub Nekolný
Klára Uldrichová
Tisk: [ Tisk_25_Jakub Nekolný_Výpověď_VPS_přestupky_Vykáň.pdf ]

26. Schválení Fondu infrastruktury města    
Tomáš Klinecký
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_26_Tomáš Klinecký_Schválení_Fondu_infrastruktury_města.pdf ]

27. Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města    
Tomáš Klinecký
Tomáš Klinecký
Tisk: [ Tisk_27_Tomáš Klinecký_Dodatek_č._1_k_Zásadám_pro_poskytování_příspěvků_na_infrastrukturu_města.pdf ]

28. Činnost kontrolního výboru    
Bc. Metoděj Málek
Iveta Peukerová
Bez tisku

29. Zápis z jednání finančního výboru    
Filip Ulík
Martina Jelínková
Bez tisku

30. Schválení podnětů č. 12, č. 13, č. 14 k pořízení změny Územního plánu Český Brod zkráceným postupem    
Jakub Nekolný
Martina Obejdová
Tisk: [ Tisk_30_Jakub Nekolný_Schválení_podnětů_č._12,_č._13,_č._14_k_pořízení_změny_Územního_plánu_Český_Brod_zkráceným_postupem.pdf ]

31. Schvalování podnětů k zadání změny Územního plánu Český Brod    
Jakub Nekolný
Martina Obejdová
Tisk: [ Tisk_31_Jakub Nekolný_Schvalování_podnětů_k_zadání_změny_Územního_plánu_Český_Brod.pdf ]

32. Svazková škola Český Brod - Doubravčice    
Jakub Nekolný
Jakub Nekolný
Bez tisku