Veřejný přístup | Přihlásit
Město Český Brod
PROGRAM
18. řádné jednání zastupitelstva města, konané dne Jun 16, 2021Video záznam: url odkaz

1. Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2020    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_01.pdf ]

2. Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2020    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_02.pdf ]

3. Schválení rozpočtového opatření č. 2 k rozpočtu 2021    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_03.pdf ]

4. Schválení dodatků smluv na dopravní obslužnost na 2. - 4. čtvrtletí 2021    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_04.pdf ]

5. Pověření ke kontrole investiční akce "Rekonstruce č.p. 1099 na školní kuchyni a jídelnu"    
Filip Ulík
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_05.pdf ]

6. Změna přílohy ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna    
Jakub Nekolný
Blanka Šarochová
Tisk: [ Tisk_06.pdf ]

7. Dodatek č. 2 k Programům podpory sportu, kultury a volného času    
Tomáš Klinecký
Lucie Kovaříková
Tisk: [ Tisk_08.pdf ]

8. Nevyhlášení výzvy k podávání žádostí v Programu č. 3 pro rok 2021 dle Programů podpory sportu, kultury a volného času    
Tomáš Klinecký
Lucie Kovaříková
Tisk: [ Tisk_07.pdf ]

9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - Jan Rýdlo, 32. štafeta Kladno-Lidice-Ležáky    
Jakub Nekolný
Lucie Kovaříková
Tisk: [ Tisk_09.pdf ]

10. Přidělení finančních prostředků z programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 1    
Tomáš Klinecký
Lucie Kovaříková
Tisk: [ Tisk_10.pdf ]

11. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro r. 2021    
Tomáš Klinecký
Jana Tůmová
Tisk: [ Tisk_11.pdf ]

12. Revokace usnesení o rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2021 a přerozdělení finanční podpory    
Jakub Nekolný
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_12.pdf ]

13. Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod v roce 2021    
Jakub Nekolný
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_13.pdf ]

14. Darování pozemku (A. V., J. B.)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_14.pdf ]

15. Darování částí pozemků v Klučovské ulici (KSUS)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_15.pdf ]

16. Darování (částí) pozemků (Klučovská, Tuchorazská) do vlastnictví města    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_16.pdf ]

17. Prodej části pozemku v k. ú. Liblice u Českého Brodu (M. H. u hřiště)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_17.pdf ]

18. Prodej pozemků v k. ú. Liblice u Českého Brodu (J. R. u hřiště)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_18.pdf ]

19. České dráhy - pozemky v prostoru bývalého nákladového nádraží    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_19.pdf ]

20. Stavební úpravy ulice Klučovská - 2. etapa: PRO-DOMA, SE    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_20.pdf ]

21. Realizace projektu na zateplení pavilonu E a F nemocnice v Českém Brodě podpořené z rozpočtu OPŽP    
Jakub Nekolný
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_21.pdf ]

22. Pravidla pro provoz Městských lesů Český Brod od 1. 7. 2021    
Tomáš Klinecký
Jan Kopáček
Tisk: [ Tisk_22.pdf ]

23. Schválení úpravy jednacího řádu Zastupitelstva města Český Brod    
Jakub Nekolný
Miloslava Tůmová
Tisk: [ Tisk_23.pdf ]

24. Schválení úpravy jednacích řádů výborů Zastupitelstva města Český Brod    
Jakub Nekolný
Miloslava Tůmová
Tisk: [ Tisk_24.pdf ]

25. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky    
Tomáš Klinecký
Olga Žídková
Tisk: [ Tisk_25.pdf ]

26. Dodatek mezi městem Český Brod a obcí Doubravčice k veřejnoprávní smlouvě - obecní policie    
Jakub Nekolný
Klára Uldrichová
Tisk: [ Tisk_26.pdf ]

27. Koncepce Městské policie Český Brod na období 2021 - 2025    
Tomáš Klinecký
Eva Heribanová
Tisk: [ Tisk_27.pdf ]

28. Antico developerské smlouvy - o spolupráci, smlouva o příspěvku, zástavní smlouva, ručitelská smlouva    
Tomáš Klinecký
Hana Dočkalová
Tisk: [ Tisk_28.pdf ]

29. Vydání Změny č. 2 územního plánu Český Brod    
Jakub Nekolný
Martina Obejdová
Tisk: [ Tisk_29.pdf ]

30. Memorandum o spolupráci se Středočeským krajem (SOŠ Liblice, obchvat Českého Brodu)    
Tomáš Klinecký
Tomáš Klinecký
Tisk: [ Tisk_30.pdf ]

31. Rezignace, odvolání a jmenování členů kontrolního výboru    
Tomáš Klinecký
Štěpán Korenec
Tisk: [ Tisk_31.pdf ]

32. Zápis z jednání finančního výboru    
Filip Ulík
Martina Jelínková
Bez tisku

33. Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. L. - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo    
Tomáš Klinecký
Josef Novák
Tisk: [ Tisk_33.pdf ]

34. Činnost kontrolního výboru    
Bc. Metoděj Málek
Iveta Peukerová
Tisk: [ Tisk_34.pdf ]

35. Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská, čp. 885 - souhlas s přemístěním Válečného hrobu číslo CZE2106-35087    
Jakub Nekolný
Petr Čermák
Tisk: [ Tisk_35.pdf ]