Veřejný přístup | Přihlásit
Město Český Brod
PROGRAM
12. řádné jednání zastupitelstva města, konané dne Jun 24, 2020
link linkVideo záznam: url odkaz

1. Zastavení prací na regulačním plánu    
Bc. Metoděj Málek
Tisk:

2. Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2019    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_01_Jakub Nekolný_Schválení Účetní závěrky Města Český Brod za rok 2019.pdf ]

3. Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2019    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_02_Jakub Nekolný_Schválení Závěrečného účtu Města Český Brod za rok 2019.pdf ]

4. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory sportu, kultury a volného času - Program 1    
Jakub Nekolný
Lucie Kovaříková
Tisk: [ Tisk_03_Jakub Nekolný_Přidělení finančních prostředků z Programu podpory sportu, kultury a volného času - Program 1.pdf ]

5. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Diakonie Broumov, sociální družstvo, IČO:49289977    
Jakub Nekolný
Lucie Kovaříková
Tisk: [ Tisk_04_Jakub Nekolný_Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Diakonie Broumov, sociální družstvo, IČO_49289977.pdf ]

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s., IČO: 07357737    
Jakub Nekolný
Lucie Kovaříková
Tisk: [ Tisk_05_Jakub Nekolný_Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s., IČO_07357737.pdf ]

7. Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro r. 2020    
Tomáš Klinecký
Martina Fejfarová
Tisk: [ Tisk_06_Tomáš Klinecký_Přidělení finančních prostředků z Programu podpory aktivit v sociální oblasti pro r. 2020.pdf ]

8. Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod v roce 2020    
Jakub Nekolný
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_07_Jakub Nekolný_Poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ města Český Brod v .pdf ]

9. VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky    
Tomáš Klinecký
Olga Žídková
Tisk: [ Tisk_08_Tomáš Klinecký_VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky.pdf ]

10. Odkup části pozemku v k.ú. Český Brod (E.Z.)    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_09_Jakub Nekolný_Odkup části pozemku v k.ú. Český Brod (E.Z.).pdf ]

11. Žádost o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu odevzdání díla dle smlouvy č. 201700058 Část E a F    
Jakub Nekolný
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_10_Jakub Nekolný_Žádost o prominutí smluvní pokuty za nedodržení termínu odevzdání díla dle smlouvy č. 201700058 Část .pdf ]

12. Zápis z jednání finančního výboru    
Filip Ulík
Martina Jelínková
Bez tisku

13. Revokace usnesení č. 90/2019 Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města    
Mgr. Jiří Havlíček
Tisk: [ Tisk_20_Mgr. Jiří Havlíček_Revokace usnesení č. 90_2019 Zásady pro poskytování příspěvků na infrastrukturu města.pdf ]

14. Schválení rozpočtového opatření č. 2    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_21_Jakub Nekolný_Schválení rozpočtového opatření č.2.pdf ]

15. Finanční podpora projektu SK Český Brod: „Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště na Kutilce“.    
Tomáš Klinecký
Lucie Kovaříková
Tisk: [ Tisk_22_Tomáš Klinecký_Finanční podpora projektu SK Český Brod_ „Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště na Kutilce“..pdf ]

16. Kontrolní výbor - zápis, pověření    
Bc. Metoděj Málek
Iveta Peukerová
Bez tisku

17. Schvalování podnětů ke změně Územního plánu Český Brod    
Jakub Nekolný
Martina Obejdová
Tisk: [ Tisk_19_Jakub Nekolný_Schvalování podnětů ke změně Územního plánu Český Brod.pdf ]