Veřejný přístup | Přihlásit
Město Český Brod
PROGRAM
14. řádné jednání zastupitelstva města, konané dne Nov 25, 2020

1. Technické služby města Český Brod - podmínečný vratný investiční příspěvek od zřizovatele    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_01.pdf ]

2. CVIK - žádost o předfinancování projektu    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_02.pdf ]

3. Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu 2020    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_03.pdf ]

4. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2021    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_04.pdf ]

5. Schválení smlouvy o poskytnutí úvěru na investiční akci "Rekonstrukce školního stravování č.p.1099"    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_05.pdf ]

6. Doporučení schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2021    
Jakub Nekolný
Petr Čermák
Tisk: [ Tisk_06.pdf ]

7. Schválení Ceníku pro svoz odpadu pro podnikatele na rok 2021    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_07.pdf ]

8. Schválení vydání OZV o nakládání s komunálním odpadem na rok 2021    
Jakub Nekolný
Šárka Jedličková
Tisk: [ Tisk_08.pdf ]

9. Založení Dobrovolného svazku obcí Český Brod - Doubravčice    
Tomáš Klinecký
Tomáš Klinecký
Tisk: [ Tisk_09.pdf ]

10. Uznání nákladů za neuskutečněné akce z Programu podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod - Program č. 2    
Jakub Nekolný
Lucie Kovaříková
Tisk: [ Tisk_10.pdf ]

11. Souhlas s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu SFPI na rok 2021    
Jakub Nekolný
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_11.pdf ]

12. Odkoupení pozemku 199/79 spisovna nemocnice    
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [ Tisk_12.pdf ]

13. Darovací smlouva na pozemky parc.č. 631/9 a 631/19 - MUDr. J. S., Ing. J. S. a paní L. H.    
Jakub Nekolný
Petr Čermák
Tisk: [ Tisk_13.pdf ]

14. Smlouva o bezúplatném převodu komunikace na parc.č. 631/19, parc.č. 687/5, parc.č. 861/8, parc.č. 866/4, k.ú. Český Brod pro parc.č. 631/10, parc.č. 631/11 a parc.č. 631/12, k.ú. Český Brod - MUDr. J. S., Ing. J. S. a paní L. H.    
Jakub Nekolný
Petr Čermák
Tisk: [ Tisk_14.pdf ]

15. Schválení úpravy jednacího řádu zastupitelstva města    
Jakub Nekolný
Miloslava Tůmová
Tisk: [ Tisk_15.pdf ]

16. Postup a pravidla participativního rozpočtu pro období 2020 - 2021    
Jakub Nekolný
Petra Ištvániková
Tisk: [ Tisk_16.pdf ]

17. Schvalování podnětů k zadání změny Územního plánu Český Brod    
Jakub Nekolný
Jan Strnad
Tisk: [ Tisk_17.pdf ]

18. Volba nového člena finančního výboru    
Tomáš Klinecký
Tomáš Klinecký
Tisk: [ Tisk_18.pdf ]

19. Zápis z jednání finančního výboru    
Filip Ulík
Martina Jelínková
Bez tisku

20. Dohoda o narovnání - United Architects Studio, spol. s r. o.    
Tomáš Klinecký
Lenka Farkasová
Tisk: [ Tisk_20.pdf ]

21. Změna příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Technické služby, p. o.    
Jakub Nekolný
Blanka Šarochová
Tisk: [ Tisk_21.pdf ]