Veřejný přístup | Přihlásit
Město Český Brod
PROGRAM
link link

Audio záznam:


1. Schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2018
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_01_Jakub Nekolný_Schválení maximální ceny za vodné a stočné na rok 2018.pdf]

2. Odkup pozemků v k.ú. Český Brod - areál ZZN
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [Tisk_02_Jakub Nekolný_Odkup pozemků v k.ú. Český Brod - areál ZZN.pdf]

3. Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2017
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_03_Jakub Nekolný_Schválení rozpočtového opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2017.pdf]

4. Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_04_Jakub Nekolný_Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018.pdf]

5. OZV č. 2/ 2017 o nakládání s komunálním odpadem
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_05_Jakub Nekolný_OZV č. 2_ 2017 o nakládání s komunálním odpadem.pdf]

6. Schválení Ceníku svozu odpadu pro podnikatele na rok 2018
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_06_Jakub Nekolný_Schválení Ceníku svozu odpadu pro podnikatele na rok 2018.pdf]

7. Vyhláška o zrušení místního poplatku z VHP
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_07_Jakub Nekolný_Vyhláška o zrušení místního poplatku z VHP.pdf]

8. Prodej pozemků v k.ú. Český Brod (P.D.)
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [Tisk_08_Jakub Nekolný_Prodej pozemků v k.ú. Český Brod (P.D.).pdf]

9. Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [Tisk_09_Jakub Nekolný_Prodej podílu pozemku v k.ú. Chotěšice.pdf]

10. Budoucí odkup části pozemku (Klučovská ul. - Karma Český Brod)
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [Tisk_10_Jakub Nekolný_Budoucí odkup části pozemku (Klučovská ul. - Karma Český Brod).pdf]

11. Využití předkupního práva dle § 101 Zákona o územním plánování
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [Tisk_11_Jakub Nekolný_Využití předkupního práva dle § 101 Zákona o územním plánování.pdf]

12. Pod Velkým vrchem - Smlouva o investičním příspěvku
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_12_Jakub Nekolný_Pod Velkým vrchem - Smlouva o investičním příspěvku .pdf]

13. OC Pila - plánovací smlouva, kamerový a datový rozvod
Jakub Nekolný
Eva Čokrtová
Tisk: [Tisk_13_Jakub Nekolný_OC Pila - plánovací smlouva, kamerový a datový rozvod.pdf]

14. ČOV - žádost obce Hořany
Jakub Nekolný
Eva Čokrtová
Tisk: [Tisk_14_Jakub Nekolný_ČOV - žádost obce Hořany.pdf]

15. Žádost TJ Slavoj Český Brod o synergii finančních prostředků na investiční akci Rekonstrukce atletického stadionu
Pavel Janík
Pavel Janík
Tisk: [Tisk_15_Pavel Janík_Žádost TJ Slavoj Český Brod o synergii finančních prostředků na investiční akci Rekonstrukce atletickéh.pdf]

16. Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 3
Pavel Janík
Miloslava Tůmová
Tisk: [Tisk_16_Pavel Janík_Přidělení finančních prostředků z Programů podpory sportu, kultury a volného času - Program č. 3 .pdf]

17. Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod - aktualizace dokumentů pro rok 2018
Pavel Janík
Miloslava Tůmová
Tisk: [Tisk_17_Pavel Janík_Programy podpory sportu, kultury a volného času z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod.pdf]

18. Stanovení odměn členům rady města a předsedům výborů a komisí
Aleš Kašpar
Michaela Vomáčková
Tisk: [Tisk_19_Aleš Kašpar_Stanovení odměn členům rady města a předsedům výborů a komisí .pdf]

19. Činnost kontrolního výboru
Pavel Janík
Iveta Peukerová
Tisk: [Tisk_20_Gabriela Borovská_Činnost kontrolního výboru.pdf]

20. Úkol radě města - Odvolání ředitele příspěvkové organizace ZŠ Tyršova a vypsání konkursu na obsazení pracovního místa ředitele
Ing. Jaroslav Kokeš
Tisk: [Tisk_21_Ing. Jaroslav Kokeš_Úkol radě města - Odvolání ředitele příspěvkové organizace ZŠ Tyršova a vypsání konkursu na obs.pdf]

21. Zápisy z jednání finančního výboru
Jakub Nekolný
Martina Jelínková
Bez tisku

22. Studie odtokových poměrů - přijetí individuální dotace Středočeského kraje
Jakub Nekolný
Rostislav Vodička
Tisk: [Tisk_22_Jakub Nekolný_Studie odtokových poměrů - přijetí individuální dotace Středočeského kraje.pdf]