Veřejný přístup | Přihlásit
Město Český Brod
PROGRAM
link link

Audio záznam:


1. Prodej části pozemku v ulici V Lukách
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [Tisk_01_Jakub Nekolný_Prodej části pozemku v ulici V Lukách.pdf]

2. Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2018
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_02_Jakub Nekolný_Schválení rozpočtu města Český Brod na rok 2018.pdf]

3. Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu na 2019-2021
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_03_Jakub Nekolný_Schválení Střednědobého rozpočtového výhledu na 2019-2021.pdf]

4. Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování
Pavel Janík
Miloslava Tůmová
Tisk: [Tisk_04_Pavel Janík_Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování.pdf]

5. Schválení Smlouvy o poskytnutí investičního úvěru
Jakub Nekolný
Jaroslava Sahulová
Tisk: [Tisk_05_Jakub Nekolný_Schválení Smlouvy o poskytnutí investičního úvěru.pdf]

6. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [Tisk_06_Jakub Nekolný_Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Klučov u Českého Brodu.pdf]

7. Odkup části pozemku v k.ú. Český Brod (ul. Jiřího Wolkera)
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [Tisk_07_Jakub Nekolný_Odkup části pozemku v k.ú. Český Brod (ul. Jiřího Wolkera).pdf]

8. Odkup pozemků v Zahradech
Jakub Nekolný
Lenka Hoffmannová
Tisk: [Tisk_08_Jakub Nekolný_Odkup pozemků v Zahradech.pdf]

9. Hodnocení žádostí o zařazení do akcí města Český Brod na rok 2018
Pavel Janík
Miloslava Tůmová
Tisk: [Tisk_09_Pavel Janík_Hodnocení žádostí o zařazení do akcí města Český Brod na rok 2018.pdf]

10. Program podpory aktivit v sociální oblasti
Pavel Janík
Martina Fejfarová
Tisk: [Tisk_10_Pavel Janík_Program podpory aktivit v sociální oblasti.pdf]

11. Finanční výbor - plán činnosti
Jakub Nekolný
Martina Jelínková
Tisk: [Tisk_11_Jana Kulhánková_Finanční výbor - plán činnosti.pdf]

12. Zápisy z jednání finančního výboru
Jakub Nekolný
Martina Jelínková
Bez tisku

13. Návrh na úpravu Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Jakub Nekolný
Lucie Hovorková
Tisk: [Tisk_12_Jakub Nekolný_Návrh na úpravu Zřizovací listiny příspěvkové organizace.pdf]

14. Volba člena rady města
Jakub Nekolný
Michaela Vomáčková
Tisk: [Tisk_13_Jakub Nekolný_Volba člena rady města.pdf]